1. Houd 1,5 meter afstand
2. Kom alleen of kom met personen uit jouw huishouden.
3. Vermijd het openbaar vervoer.
4. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt:
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte
hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
5. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft
(vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten.
 6. Schud geen handen.
7. Volg altijd de aanwijzingen van het personeel op.
8. Ga voorafgaand aan de afspraak/het bezoek thuis
naar het toilet.
9. Was voorafgaand aan de afspraak/het bezoek je
handen met zeep, minimaal 20 seconden.
10. Verlaat direct na het sporten de accommodatie.

Werken in Fase
Binnen fase 1 en 2 wordt er aan fitnesscentra de mogelijkheid geboden om onder strikte en verantwoorde voorwaarden open te gaan om mensen op een veilige manier te laten sporten en bewegen en aan hun gezondheid te laten werken.

Fase 0 alles gesloten (de huidige situatie)
Fase 1 eerste beperkte opening  juli 2020
Fase 2 een stap verder
Fase 3 reguliere opening .

Het RIVM, het Outbreak Management Team, ministeries en/of brancheverenigingen bepalen wanneer de fitnessbranche naar de volgende fase kan toewerken, dan wel maatregelen kan opheffen.

EERSTE FASE De voorwaarden in de eerste fase zijn:
Uitgangspunt 1a: beheersen stroom van de sporters op weg naar, in en uit de fitnesscentra

1. Fitnesscentra weten wie er aanwezig zijn in het centrum. Er wordt alleen toegang verleend aan leden van het fitnesscentrum.

2. In het fitnesscentrum is de richtlijn dat 1 sporter per 10m2 van de bruto vloeroppervlakte aanwezig mag zijn, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen fitnessprofessionals en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn – geen lichamelijk contact;

3. Ieder fitnesscentrum hanteert een systeem dat voorkomt dat er niet meer mensen dan toegestaan aanwezig zijn, zoals een reserveringssysteem (melden bij aankomst zie 5)

4. Iedere sporter krijgt een tijdsblok van bijvoorbeeld 1 of 2 uur het complex betreedt, traint en weer vertrekt;

5.Bijaankomst in het fitnesscentrum meld u zich er worden een aantal vragen gesteld ook wordt er gecontroleerd of al u gegevens nog in orde zijn  en of u voldoet aan de regels zoals handdoek e.d,de mogelijkheid bestaat dat u terug gestuurd wordt of even moet wachten omdat anders het aantal sporters wordt overtreden, sporters dienen na afloop training direct te vertrekken bij het centrum;

6. In het centrum wordt visueel duidelijk aangegeven – bijvoorbeeld via vakken op de vloer of een andere vorm van afzetting of duiding – waar 1 persoon mag trainen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te borgen;

7. Het is in het fitnesscentrum niet mogelijk om gebruik te maken van kleedkamers, douches, sauna’s en andere faciliteiten met gelijke strekking; (kom dus in sportkleding)

8. De toiletgroepen (mannen en vrouwen gescheiden) mogen door maximaal 1 persoon tegelijkertijd worden gebruikt. De gebruiker van het toilet reinigt voor en na gebruik zelf het toilet met schoonmaakspullen die door het centrum beschikbaar worden gesteld;

9. Handoek/ bidon verplicht

10. Na gebruik van de toestellen deze grondig reinigen (verplicht.)

Uitgangspunt A : veiligheid en hygiëne voor individuele sporters
1. Als hier behoefte aan is, kunnen fitnesscentra of trainers aparte tijden reserveren voor 70+’ers, evenals personen in cruciale beroepen;

2. Sporters zijn verplicht een eigen handdoek mee te nemen;

3. Bij binnenkomst in het centrum dienen sporters verplicht gebruik te maken van desinfecterende gel/zeep;

4. Blijf thuis als je ziek bent of in de afgelopen 72 uur ziek bent geweest;
5. Volg aanwijzingen van personeel in het centrum of de trainer op;
6. Houdt u aan de regels over de aankomst en het vertrek in de omgeving van het fitnesscentrum of de training;
7. Vermijd fysiek contact met anderen in het complex of bij de training aanwezige sporters;
8. Neem alle meegebrachte zaken (flesjes, etc.) weer mee naar huis;
9. Volg de algemene richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het minimaliseren van de verspreiding van de infectie.

Uitgangspunt B : wijze van trainen in het centrum
1. Er kan 1 persoon trainen op een kracht- of cardioapparaat waarbij de afstand van 1,5 meter ten opzichte van een andere sporter en/of instructeur/ medewerker geborgd is;
2. In het centrum worden 1-op-1 trainingen alleen gegeven met in achtneming van de afstand van 1,5 meter tussen sporters onderling en sporters en instructeur;
3. Groepstrainingen vinden alleen plaats in groepsgrootte die past binnen de geldende afspraken vanuit het RIVM, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen fitnessprofessionals en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn – geen lichamelijk contact. Aan de hand van bijvoorbeeld vakken op de vloer of een andere vorm van afzetting of duiding wordt in het centrum visueel duidelijk aangegeven waar 1 persoon mag trainen om de onderlinge afstand van 1,5 meter te borgen;

Uitgangspunt C: wijze van trainen in de openbare ruimte:

  1. De activiteiten buiten kunnen bestaan uit 1-op-1 trainingen met in achtneming van de afstand van 1,5 meter tussen sporters onderling en tussen sporters en instructeur
  2.  2. Groepstrainingen vinden ook buiten alleen plaats in groepsgrootte die past binnen de geldende afspraken vanuit het RIVM, zodat de onderlinge afstand (tussen sporters onderling en tussen fitnessprofessionals en sporters) van 1,5 meter geborgd kan zijn – geen lichamelijk contact.

U wordt weer door ons geïnformeerd zodra wij de Tweede fase in mogen gaan:

Wij hopen heel erg op u begrip en medewerking.
Met vriendelijke groet Team Lifestyle 13.